header
Onze favoriete combinatie: de bouwkosten beperken en de kwaliteit verhogen

Welke mogelijkheden biedt het budget? Wat gaat dit ontwerp kosten? Van welke kant u ook redeneert, het is altijd een spannend vraagstuk. Onze mensen gaan dagelijks de uitdaging aan om een ontwerp binnen de financiële kaders realiseerbaar te maken. In elke fase kunt u ze inschakelen. Van een raming tot een begroting en een bestek. Wij kennen de bouwsystemen en kostenkengetallen.

Zeven fasen

Huls Adviseurs onderscheidt zeven fasen in de bouw. In elke daarvan kunnen wij helderheid geven over de kosten. Dat geeft zowel opdrachtgever als de architect zekerheid. Nog voor een programma van eisen is opgesteld, kunnen wij u een globaal inzicht geven in de te verwachten stichtings- en exploitatiekosten.

1
INITIATIEFFASE

Wij verzorgen voor u een budgetraming en haalbaarheidsstudie

2
SCHETSONTWERP

U ontvangt van ons een raming op basis van kengetallen. Ook vergelijken wij de diverse modellen voor u.

3
VOORLOPIG ONTWERP

Wij beramen de afzonderlijke elementen voor u, plus de kosten voor de montage.

4
DEFINITIEF ONTWERP

Heeft u het stadium bereikt dat uw plan compleet is uitgewerkt, dan maken wij een raming van de bouwdelen.

5
BESTEK

De directiebegroting (ofwel inschrijfbegroting) is opgesteld op regelniveau, opgedeeld in arbeid, materieel en onderaanneming. Dit kunnen wij verzorgen tot in detail.

6
AANBESTEDING

Wij adviseren u bij de aanbestedingsvorm en controleren de inschrijvingen van de aannemers.

7
UITVOERING

Ook in de uitvoeringsfase wilt u greep houden op de kosten. Wij controleren voor u het meer- en minderwerk.