header
Brandgevaar blijft buiten de deur

De overheid stelt strenge eisen aan de brandveiligheid van een gebouw. Een brand heeft grote gevolgen voor de slachtoffers, hun familie, vrienden en collega’s. Ook de economische schade kan enorm zijn. Dat willen we niet.

Een brand kan op diverse manieren ontstaan. Er zijn vluchtwegen noodzakelijk. Ook dient de brandweer gemakkelijk toegang te hebben. Tel daarbij op de noodzakelijke preventieve maatregelen. Op al deze gebieden kunnen we maatregelen treffen. Het wekt geen verbazing dat de eisen aan en oplossingen voor brandveiligheid ingewikkeld kunnen zijn.