header
Bouwen met oog voor het milieu

Er is in toenemende mate aandacht voor het behoud van de aarde. Dat brengt milieumaatregelen met zich mee. Zo gaat de aanvraag van een omgevingsvergunning samen met de opgave van de vrijkomende broeikasgassen en de toepassing van schaarse grondstoffen. Huls Adviseurs heeft uitvoerige kennis op dit gebied.