header
Bouwregelgeving en maatwerkadvies

Het toepassen van de bouwregelgeving is werk voor specialisten. Naast het Bouwbesluit zijn er per project aanvullende normen van toepassing. Huls Adviseurs kent de onderlinge samenhang daarvan. Dat resulteert in een maatwerkadvies.